2023 – Tovertafel Kinderrevalidatie UMCG Beatrixoord

19 oktober 2023

K6 gaat zich in deze actieperiode inzetten om een Tovertafel te realiseren in een wachtruimte op de kinderrevalidatie van Beatrixoord. Zo’n Tovertafel is een interactief computerspel waar kinderen met een beperking mee kunnen spelen. We zijn hiervoor ongeveer € 8000 nodig. De Herfsttocht is het eerste evenement dat we hiervoor organiseren.