€ 1000 bij Haans 6 voor K6

Vanochtend vroeg verzamelden zich zo’n 20 fietsers aan het Sint Vitusholt bij de locatie van Ron Haans 24/7. Het doel; 160 km te fietsen langs 6 locaties van Haans, om daar geld in te zamelen voor het Hospice Sint Maartenhuis.

In de week voorafgaande aan de tocht hadden alle locaties gelden ingezameld rondom wat activiteiten en daar kwam het inschrijfgeld van de fietsers bij.

Na het welkomstwoord van Bart en de warme woorden van Ron en Trijnko Pelgrim (vz Hospice) werden de fietsers symbolisch ‘op pad geschoten.’

De route ging via Weener, opstapplek Bellingwolde waar nog eens 10 fietsers aanhaakten, Stadskanaal, Veendam, Hoogezand, Groningen en retour naar Winschoten. Op alle vestigingen werden de fietsers hartelijk ontvangen en in Veendam zelfs door een dansgroep.

De tocht verliep zonder al teveel problemen en bij terugkomst was het afgeronde bedrag maar liefst € 1000. Daar gaat K6, na overleg met de mensen van het Hospice, weer spullen voor aanschaffen die direct in het werk van de vrijwilligers kunnen worden ingezet.

Met dank aan
– alle fietsers
– begeleiders Sienus, Eika, Bert
– alle vestigingmanagers voor het ontvangst
– iedereen die zich de afgelopen week heeft ingezet voor dit initiatief