€ 11.000 bij afronding project Hospice

Corona kreeg uiteindelijk ook K6 te pakken. We hadden graag ons project voor het Hospice Sint Maartenhuis met een grote actie willen afsluiten, maar dat was ons niet gegeven vanwege alle voorschriften.

We hebben de actieperiode voor het Hospice als zeer waardevol ervaren. Voor het eerst deden we acties en konden we gelijk na afloop daarvan spullen aanschaffen, die direct konden worden ingezet voor de vrijwilligers. Dat heeft ons maar ook de mensen van het Hospice een goed gevoel gegeven. Uiteindelijk bedroeg het totaal aan gedoneerde spullen € 11.000.

Het is ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken die dit heeft mogelijk gemaakt. Maar onze dank gaat uit naar de sponsors, de deelnemers aan onze evenementen en natuurlijk de vrijwilligers die hebben meegewerkt.

O.a. aangeschaft
– 2 nieuwe TV’s gastenkamers
– laptop vrijwilligers
– 2 luxe sta – opstoelen
– hele pand voorzien van nieuwe vitrages en nieuwe overgordijnen
– luxe koffiemachine
– rolstoel
– leestafels
– rookschort
– etc