Huidig project

Onze nieuwe actieperiode gaan we ons inzetten voor de Stichting ALS op de weg. We zijn op een zeer vervelende manier geconfronteerd met de gevolgen van deze ziekte. Deze stichting heeft als doel om mensen met de ziekte ALS te ondersteunen bij het zo lang mogelijk optimaal functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig die buiten de vergoeding vallen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zorgverzekeraar of UWV.  K6 heeft als eerste  een bewegingstrainer te kunnen overhandigen aan de Stichting ALS op de weg.